Prof. dr hab. Andrzej Franciszek Frydrychowski

frydrychowski Prof. dr hab. Andrzej Franciszek Frydrychowski - Specjalności: fizjologia człowieka, anestezjologia, chirurgia. Od 2010 roku był Kierownikiem nowo powstałego Zakładu Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autor ponad 197 publikacji naukowych (oraz 38 publikacji popularnonaukowych) w tym 47 prac z IF w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Nagrodzony m.in. Nagrodą III stopnia za osiągnięcia naukowe, Pucharem za promocję nauki polskiej na świecie od Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Ministra Andrzeja Wiszniewskiego, Listem gratulacyjnym od Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Ministra Andrzeja Wiszniewskiego za opracowanie Systemu do nieinwazyjnego monitorowania zmian ukrwienie mózgu, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Srebrną Odznaką Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Opracował i wdrożył do produkcji unikalną w skali światowej  metodę nieinwazyjnego badania i wykrywania obrzęku mózgu u człowieka nazwaną metodą Transiluminacji w Bliskiej Podczerwieni.

Copyrights © by Vitaway LLC, Vardanansts str., lane 2, bldg. 4/39, 0010, Armenia

Ukazane treści mają charakter informacyjny, nie zastępują kuracji lekarskich. Mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zalecamy konsultacje z lekarzem.