Narine w praktyce onkologicznej – jak działa, jaką rolę odgrywa w leczeniu i co mówią badania naukowe?

Dodano:2022-06-02
Kategorie:Porady

Czym jest dysbakterioza jelita?

Występuje ona u 80% pacjentów z nowotworem jelita grubego.  U tych osób jest osłabiona flora beztlenowa, w szczególności mikroorganizmy fermentacji mlekowej. Jednocześnie wzrasta liczba hemolitycznych i  laktozo-ujemnych  form  pałeczki  okrężnicy,  beztlenowców  chorobotwórczych, warunkowo chorobotwórczych enetrobakterii, proteus, pałeczek  ropy  błękitnej. To natomiast prowadzi do cięższego przebiegu nowotworu i do pogorszenia rokowań.

Jak sobie z nią poradzić?

Innowacyjnym sposobem leczenia i profilaktyki nowotworów jest stosowanie biologicznych środków, preparatów żywych kultur bakterii potrzebnych dla rozwoju prawidłowej mikroflory jelitowej u zdrowego człowieka. Niestety obecnie dostępne na rynku preparaty biologiczne nie zyskały popularności. Z wielu przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że żebyś mógł zobaczyć rezultaty, to musisz taki preparat brać przez okres od 2 do 4 tygodni. W dodatku, możesz po niego sięgnąć wyłącznie po przejściu kuracji antybiotykowej. Ostatnią ich wadą jest cena. Te preparaty są zwyczajnie bardzo drogie, co odstrasza wielu pacjentów.

O wiele korzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie bakterii mlekowych Narine. Pomogą Ci one w odbudowie normalnej biocenozy jelitowej. Szczególnie polecamy Ci bakterie Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine, jeżeli chorujesz na nowotwór jelita grubego i jesteś w okresie przygotowania do operacji albo pooperacyjnym.

Badanie naukowe u pacjentów z nowotworem jelita grubego

Omawiane tutaj badanie przeprowadzono na grupie 181 osób chorych na raka jelita grubego. Pacjenci pochodzi z różnych miejsc świata. Byli w wieku od 18 do 79 lat. Dysbakterioza dotyczyła aż 149 (82,7%) pacjentów. Najwięcej pacjentów cierpiało na dysbakteriozę I i II stopnia.

Następnie pacjentów podzielono na trzy grupy. 67 osobom w okresie przedoperacyjnym podawano mieszankę kwasu mlekowego Narine doustnie. Dawka to 1 litr dziennie. Ma on wysoką kwasowość, co powoduje, że jest łatwo przyswajalny przez pacjentów. Kolejnym 46 osobom podawano bakterie Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine przez wsteczne wprowadzenie do jelita grubego przy użyciu aparatu Bobrowa. Grupę porównawczą stanowiło 68 osób. One w ogóle nie przyjmowały bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine.

W pierwszej grupie dysbakteriozę jelita wykryto u 54 pacjentów z 67. Po przyjmowaniu bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine udało się ją wyeliminować aż u 40 pacjentów. To naprawdę dobra wiadomość! Dodatkowo dysbakteriozę w stopniu I udało się zwalczyć w ciągu maksymalnie 8 dni. Natomiast u pacjentów z dysbakteriozą w stopniu II dało się ją ustabilizować w ciągu 8 do 10d ni.

Jakie są wnioski z tego badania naukowego?

Na pewno wyniki tego badania naukowego jasno wskazują na to, że przyjmowanie bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine jest skutecznym środkiem, który umożliwia pacjentom z nowotworem jelita grubego w okresie przedoperacyjnym odbudować właściwą mikrobiocenozę jelita. Przyjmowanie bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine daje również inne korzyści. Przede wszystkim, hamuje on rozwój chorobotwórczych i warunkowo chorobotwórczych bakterii w jelicie. Stosowanie bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine zmniejszyło powikłania pooperacyjne aż u 19,8% pacjentów.

Czym zajmuje się Onkologiczne Centrum Naukowe im. V.A. Fanarjyana?

W tym ośrodku naukowym prowadzono prace nad prace nad modyfikacją mutagenezy i kancerogenezy przez szczep bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine. Wynika to stąd, że bardzo wiele substancji chemicznych, biologicznych i fizycznych ma właściwości mutagenne. To oznacza, że zdrowa komórka może się przekształcić w komórkę nowotworową. Ten problem wcześniej próbowano rozwiązać podając pacjentom mutageny. Zmniejszają one ilość zmian mutacyjnych.

Niestety te substancje nie są obojętne dla ludzkiego organizmu. Standardowo stosowane metody leczenia nowotworu jelita grubego takie jak na przykład radioterapia, czy chemioterapia, są mutagenne, rakotwórcze i toksyczne.  Dlatego zalecane jest stosowanie niektórych szczepów mikroorganizmów i polisacharydów pochodzenia mikrobiologicznego oraz grzybiczego. Badania pokazały, że spożywanie produktów mlecznych, które zawierają laktobakterie prowadzi do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory gruczołów mlekowych i jelita. Natomiast kolejne badania eksperymentalne wykazały, że niektóre szczepy laktobakterii mają właściwości antymutagenne. Dodatkowo udowodniono, że laktobakterie Narine  mają:

  • działanie antyklastogenne;
  • słabe działanie przeciwnowotworowe;
  • mogą nasilać działanie preparatów przeciwnowotworowych stosowanych w chemioterapii.

Wiele szczepów laktobakterii zmniejsza produkowanie przez organizm enzymów, które metabolizują kancerogeny. To oznacza, że laktobakterie takie jak Narine mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na nowotwór gruczołu mlekowego lub jelita.

Ciekawe badanie na szczurach

Wspomniane badanie przeprowadzono na 15 szczurach linii Vistar. Podawano im laktobakterie w dawce takiej jak człowiekowi. Oczywiście w przeliczeniu na wagę każdego ze szczurów. Grupa kontrolna to 5 szczurów, którym podawano fizyczny roztwór do żołądka przez miesiąc. Badanie wykazało całkowity brak właściwości kalostogennych u dwóch szczepów laktobakterii.

Kolejne badanie przeprowadzono już na 50 szczurach. Trwało ono przez 15 dni. Podawano im laktobakterie Narine w dawkach stosowanych przez człowieka. Dodatkowo podawano im mutageny cyklofosfamid, tiofosfamid i  doksorubicynę  w  dawkach, które standardowo wywoływały, pojawienie  się  20%  nieprawidłowych komórek w szpiku kostnym szczurów. 5 szczurom podano pasteryzowane mleko, w którym nie było laktobakterii.

Jakie były wyniki badania?

Okazało się, że laktobakterie  Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine obniżają klastogenny efekt cyklofosfamidu  o  60,9%,  tiofosfamidu  o  44,7%  i  doksorubicyny  o  58,8%.  W praktyce oznacza to, że przyjmowanie bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine obniża ryzyko pojawienia się nieprawidłowych komórek w szpiku kostnym człowieka.

Pozostałe badania naukowe

Powyżej przedstawiliśmy tylko kilka badań naukowych, ale to jeszcze nie wszystkie, o których warto tutaj wspomnieć. W skrócie omówimy tutaj jeszcze badania naukowe przeprowadzone przez Instytut Fizjologii Żywienia (Karlsruhe, Niemcy) pod kierownictwem profesora doktora B. Pool-Zobela, oraz Narodowe Centrum Onkologii Ministerstwa Zdrowia Republiki Armenii na Oddziale Onkologiczno-Położniczym.

Badanie wykonane przez Instytut Fizjologii Żywienia (Karlsruhe, Niemcy) pod kierownictwem profesora doktora B. Pool-Zobela, wykazało, że bakterie Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine mają właściwości antyklastogenne, antytoksyczne i przeciwnowotworowe.  Okazało się również, że laktobakterie Narine chronią DNA komórek szczurów przed genotoksycznym działaniem kancerogenów. Oznacza to, że bakterie Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine mogą wzmacniać efekt działania chemioterapii.

Jeszcze inne badania naukowe przeprowadzone przez Narodowe Centrum Onkologii Ministerstwa Zdrowia Republiki Armenii na Oddziale Onkologiczno-Położniczym,   wykazały, że miejscowe zastosowanie bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine w okresie pooperacyjnym u osób chorujących na nowotwory, po usunięciu macicy, przyspieszają proces gojenia i regeneracji tkanek.

Dlaczego warto sięgnąć po bakterie Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine?

Działanie profilaktyczne bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine

Bakterie Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine warto stosować na każdym etapie choroby i profilaktycznie. Ten szczep jest odporny na działanie żółci i kwasów, co powoduje, że działa o wiele skuteczniej niż standardowe probiotyki.  Bakterie Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine stosowane profilaktycznie zmniejsza ilość mutagenów dostarczanych do organizmu razem z pożywieniem oraz z wodą. Dodatkowo zwiększa perystaltykę jelit, co sprawia, że mutageny mają krótszy kontakt z komórkami śluzówki.

Skuteczna pomoc w okresie choroby

W czasie choroby, w szczególności w okresie przedoperacyjnym oraz pooperacyjnym, również warto jest przyjmować bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine Pozwoli Ci to zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz poprawić Twoją ogólną kondycję zdrowotną. Chemioterapia bardzo toksycznie działa na przewód żołądkowo-jelitowy, co jest jednym z najczęstszych powikłań po tej metodzie leczenia nowotworów. Przyjmowanie bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine pozwoli Ci uniknąć konieczności walki z chorobami układu pokarmowego oraz innymi powikłaniami po chemioterapii. Możemy wśród nich wymienić między innymi: zapalenie jamy ustnej, czy zapalenie przewodu pokarmowego, toksyczne zapalenie jelit.

Wsparcie w okresie rekonwalescencji

Terapia cytotoksyczna i radioterapia, prowadzą do nieswoistego uszkodzenia różnych narządów i układów organizmu. Nie tylko w czasie choroby, ale też podczas bardzo długotrwałej rehabilitacji. Stosowanie bakterii Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine już od pierwszego dnia leczenia, pozwoli Ci zmniejszyć liczbę powikłań i normalizować mikrobiocenozę.

Na samym końcu wspomnimy jeszcze o tym, że po bakterie Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine powinny sięgnąć osoby szczególnie narażone na nowotwory, w tym palacze oraz wszyscy ludzie żyjący w przewlekłym stresie.