Liofilizacja – sposób na zdrowe produkty sezonowe przez cały rok

Dodano:2023-08-04

„Nasze substancje spożywcze muszą być lekarstwem, a nasze leki muszą być substancjami spożywczymi” /Hipokrates/

Odżywianie podobnie jak oddychanie, jest istotną potrzebą człowieka niezbędną do prawidłowego funkcjonowania. Obejmuje nie tylko faktyczne spożywanie pokarmu, ale także najbardziej złożone procesy jego trawienia, wchłaniania i przyswajania w organizmie.

Organizm jak wielka fabryka

Każda komórka oraz tkanka ciała to małe laboratorium, w którym nieustannie zachodzą określone reakcje chemiczne i syntetyzowane są niezbędne do życia składniki odżywcze. Jeśli zabraknie do syntezy choćby jednego pierwiastka chemicznego, cały łańcuch reakcji chemicznych zostanie przerwany, co może skutkować „awarią” pracy poszczególnych narządów i ich układów. Do normalnego życia absolutnie konieczne jest nie tylko regularne przyjmowanie makro- i mikroelementów (składników odżywczych), ale także ich prawidłowe proporcje. Faktem jest, że pierwiastki chemiczne nie są syntetyzowane w organizmie, ale pochodzą z zewnątrz (z pożywienia, powietrza) i przechodzą przez skórę oraz błony śluzowe.

Z natury najlepsze

Produkty naturalne pod względem właściwości biologicznych, odżywczych i składu chemicznego są złożonymi mieszankami naturalnymi. Osobną grupę stanowią produkty będące źródłem biologicznie aktywnych składników - witamin i mikroelementów. Substancje biologicznie czynne obejmują również niezbędne aminokwasy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, fosfanidy i inne substancje tłuszczo-podobne. Owoce i warzywa to cenny kompleks tych składników odżywczych. Są najlepszym źródłem wszystkich witamin i pożytecznych mikroelementów potrzebnych organizmowi. Jedzenie owoców przyczynia się do szybszej realizacji wszystkich reakcji biochemicznych. Bez owoców człowiek nie będzie w stanie w pełni się rozwijać i rosnąć. Niestety, świeże owoce nie zawsze są dostępne. Wyniki badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wskazują na istotne zaburzenia w strukturze odżywiania różnych grup ludności na całym świecie.

Przyczyny niedoboru mikroelementów :

- pokarmowe (niezrównoważona dieta, głód itp.);

- choroby, zarówno bezpośrednio związane z upośledzeniem wchłaniania pierwiastków śladowych w przewodzie pokarmowym, jak i nie;

- złe nawyki, takie jak palenie i alkohol;

- stres emocjonalny.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zapotrzebowanie na witaminy oraz szereg makro- i mikroelementów może znacznie wzrosnąć pod wpływem negatywnych czynników środowiskowych o charakterze fizycznym, chemicznym i biologicznym. Zatem niedobór witamin obserwowany w dużych grupach populacji łączy się z niedostateczną podażą szeregu makro- i mikroelementów, co wiąże się nie tylko z ich niedoborem w dietach, ale także z udziałem witamin na różnych etapach ich wchłaniania i metabolizmu.

Profilaktyka niedoborów witamin mikroelementów:

- racjonalizacja żywienia,

- rozwój i stosowanie specjalistycznych produktów wzbogaconych w mikroelementy,

- stosowanie kompleksów multiwitaminowych i multiwitaminowo-polimineralnych, w tym biologicznie aktywnych suplementów diety będących źródłem tych mikroelementów w ilościach odpowiadających fizjologicznym potrzebom organizmu w celu uzupełnienia ich niedostatecznego spożycia pożywieniem.

Natura dostarczyła nam obfitości pokarmów bogatych w minerały dla dobrego zdrowia. Niestety przy nowoczesnym przetwarzaniu żywność traci większość zawartych w niej składników odżywczych (w największym stopniu dotyczy to mikroelementów).

Jak zachować naturalną jakość produktów np. sezonowych?

Jedną z nowoczesnych i najbardziej obiecujących metod przetwarzania produktów bez utraty ich naturalnych dobroczynnych właściwości jest metoda liofilizacji, która znajduje szerokie zastosowanie również w produkcji farmaceutycznej. Liofilizacja to suszenie tkanek i innych obiektów biologicznych w stanie zamrożonym pod próżnią. W tym przypadku woda jest usuwana z zamrożonych produktów poprzez sublimację lodu, czyli przekształcenie go w parę, z pominięciem fazy ciekłej. Metoda liofilizacji umożliwia uzyskanie suchych tkanek, preparatów, produktów itp. bez utraty ich integralności strukturalnej i aktywności biologicznej. Podczas liofilizacji większość białek nie ulega denaturacji i może być przechowywana przez długi czas. Po zwilżeniu żywność liofilizowana szybko odzyskuje swoje pierwotne właściwości. Liofilizację stosuje się, gdy konieczne jest długotrwałe przechowywanie i konserwacja różnych produktów pochodzenia biologicznego, uzyskanie suchego osocza krwi dawcy, suchych surowic i szczepionek, w przeszczepach narządów i tkanek, w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Liofilizacja jest kosztowną technologią, staje się opłacalna ekonomicznie przy produkcji drogich produktów, na przykład ekologicznych, przyjaznych dla środowiska jagód i owoców. Wcześniej w przemyśle spożywczym wykorzystywano ją głównie do realizacji zamówień przemysłu militarnego, obronnego i kosmicznego właśnie ze względu na możliwość pozyskania produktów wysokiej jakości, które nie zajmowały dużo miejsca, były lekkie i mogły być przechowywane przez długi czas. Obecnie liofilizacja jest aktywnie wykorzystywana w biznesie. Okazało się, że jest popyt na przygotowanie produktów premium, a metoda ta pozwala zaoszczędzić do 95% składników odżywczych, witamin, enzymów, substancji biologicznie czynnych. Jeśli produkty liofilizowane zaleje się wodą, zostaną one przywrócone w ciągu 2-3 minut. Poza tym ważą kilkakrotnie mniej niż świeże produkty, nie wymagają specjalnych warunków przechowywania i można je magazynować przez 2-5 lat w temperaturze nie wyższej niż + 39 ° C.

Szerokie zastosowanie liofilizacji

Według ekspertów z duńskiej firmy NiroA / S (jednego z czołowych producentów urządzeń do liofilizacji) wielkość światowej produkcji liofilizowanej żywności to ok. 70 tys. ton, z czego 40 tys. ton to warzywa, 25 tys. ton to mięso i produkty rybne oraz 5 tys. ton owoce w tym jagody. Globalny rynek produktów liofilizowanych rośnie w tempie około 3,5% rocznie.

Suszenie sublimacyjne próżniowe jest najpowszechniej stosowane w technologiach wytwarzania leków, enzymów, fermentów, ekstraktów ziołowych i innych przedmiotów, które muszą zapewnić zachowanie wszystkich użytecznych składników surowców w suchym produkcie przez długi czas. Liofilizacja produktu to jedna z najnowocześniejszych metod odwracalnej konserwacji mikroorganizmów i produktów biologicznych, która zapewnia najwyższej jakości suchy produkt oraz wysoką odzyskiwalność pałeczek kwasu mlekowego przy minimalnym czasie trwania procesu, a co za tym idzie minimalnych kosztach.

W produkcji żywności liofilizowanie próżniowe jest stosowane jako środek konserwujący poprzez zamrażanie świeżych produktów i usuwanie z nich płynów, co pozwala im prawie całkowicie zachować składniki odżywcze, pierwiastki śladowe, witaminy, a nawet ich pierwotną postać, naturalny smak, kolor i zapach przez długi czas. Artykuły spożywcze liofilizowane sprawiają, że nie jest konieczne stosowanie jakichkolwiek aromatów, konserwantów i barwników. Fakt ten jest niezwykły, ponieważ produkty, które przeszły liofilizację, są absolutnie odpowiednie do żywności dla niemowląt i dietetycznych. Jedną z najważniejszych zalet suszenia próżniowego produktów jest niski skurcz produktu wyjściowego, co pozwala uniknąć ich zniszczenie i szybkie przywrócenie liofilizowanych produktów suchych, które po wyschnięciu mają porowatą strukturę, poprzez dodanie wody.

Sproszkowane owoce i warzywa

Owoce, warzywa, nabiał, mięso, ryby, zboża i zupy, grzyby, przyprawy utrwala się metodą liofilizacji. Produkty liofilizatora próżniowego mają bardzo szerokie możliwości zastosowania zarówno jako gotowe produkty instant (w proszku), jak i jako półprodukty do dalszego przetwórstwa w przemyśle cukierniczym, koncentratów spożywczych, mięsnym i mleczarskim, perfumeryjnym i innych.

Wysoka jakość i wartość biologiczna gotowych liofilizatów wynika z faktu, że przetwarzane mogą być tylko świeże surowce. Zużyte produkty nie są odporne na suszenie sublimacyjne. Zwykle bezpośrednio po liofilizacji sporządza się proszki z produktów, z których powstają kolejne wygodne w użyciu, użyteczne i naturalne produkty lecznicze i profilaktyczne: tabletki, kapsułki, bio-koktajle, herbaty, napoje w różnych roztworach kompozycyjnych.

Ułatwione wchłanianie

Wchłanianie pierwiastków w przewodzie pokarmowym, gdy dostaną się do składu pożywienia, jest najważniejszą kwestią, która pozwala nam wiele zrozumieć w wymianie pierwiastków w organizmie. Wiadomo, że wchłanianie różnych pierwiastków jest bardzo różne.

Większość technologii stosowanych w przemyśle farmaceutycznym do wytwarzania preparatów w tabletkach nie pozwala na niezależny wpływ na czas i miejsce przyswajania substancji czynnej, gdyż zwykle preparat przemieszcza się w sposób ciągły w przewodzie pokarmowym wraz z bryłą pokarmową lub treściwą. Oznacza to, że opóźnienie czasu uwalniania substancji czynnej nieuchronnie przesuwa miejsce uwalniania w dół przewodu pokarmowego.

Obecnie istnieje wiele leków korygujących fizjologiczny niedobór witamin i minerałów. Większość z nich to kompleks różnych mikroelementów. Racjonalny wybór leku opiera się na kilku zasadach:

  • lek musi zawierać niezbędne witaminy i minerały;
  • zawartość mikroelementów powinna odpowiadać zalecanemu dziennemu spożyciu;
  • składniki preparatu nie powinny mieć ze sobą niekorzystnych interakcji.

Wiadomo, że produkty liofilizowane mają dobrą rozpuszczalność, a po dodaniu do nich wody lub soli fizjologicznej można je łatwo przekształcić do pierwotnego stanu macierzystego. Z tego powodu asymilacja takich produktów zaczyna się już w jamie ustnej. Błona śluzowa jamy ustnej ma obfity dopływ krwi, dlatego substancje wchłaniane przez błonę śluzową szybko dostają się do prawego przedsionka przez żyłę szyjną wewnętrzną i żyłę główną górną.

Ważną rolę w adsorpcji substancji przez błonę śluzową odgrywa stale obecna w jamie ustnej ślina. Ze względu na obecność śliny substancje mogą zostać zniszczone bez dodatkowego działania mechanicznego (żucia). Należy zauważyć, że pH śliny, produktywność wydzielania gruczołów ślinowych oraz związane z wiekiem zmiany w tkankach jamy ustnej mają istotny wpływ na biodostępność substancji.

Ponownie, dzięki szybkiej rozpuszczalności liofilizatów, szybko wchłaniają się w przewodzie pokarmowym organizmu, co wyróżnia je korzystnie na tle suplementów diety otrzymywanych innymi metodami. Chociaż nie są uważane za substytuty żywności, stanowią uzupełnienie pożywienia i odgrywają bardzo ważną rolę w dostarczaniu organizmowi mikroelementów, witamin i innych niezbędnych substancji, które nie znajdują się w wymaganej ilości w spożywanej przez nas żywności. dostępne nam mikroelementy i witaminy, które znajdują się w owocach i warzywach przez cały rok.

Liofilizacja bakterii

Narum stosuje tą  metodę do suszenia bakterii probiotycznych takich jak Lactobacillus acidophilus Er-2 317/402 Narine . Żywe bakterie zwykle wykazują aktywność od 5 do 7 dni. Dzięki tej metodzie ich żywotność jest przedłużona. Probiotyki od wielu lat przyciągają uwagę badaczy. Są to niepatogenne i nietoksykogenne żywe mikroorganizmy pożyteczne dla człowieka, będące przedstawicielami grup ochronnych mikrobiocenozy osoby zdrowej, które przy systematycznym spożywaniu w żywności w postaci preparatów lub jako część produktów spożywczych, mają korzystny wpływ na organizm człowieka poprzez poprawę (optymalizację) składu i aktywności biologicznej ochronnej mikroflory jelitowej.
Dilanyan E.K., Abrahamyan A.G., Kalenchyan T.G.

Copyrights © by Vitaway LLC, Vardanansts str., lane 2, bldg. 4/39, 0010, Armenia

Ukazane treści mają charakter informacyjny, nie zastępują kuracji lekarskich. Mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zalecamy konsultacje z lekarzem.